Deratizace
Dezinsekce
Desinfekce
Ochrana
půdních prostor
Likvidace plevelů
Kontakty
 
 


Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavým jedincům.(žloutenka, TBC, salmonela...)
Jedná se o specializovanou činnost, se speciální aplikační technologií